Wyszukaj produkt

x

Dotacje Unijne

IDEAŁ’’ P. Gromek, P. Muszyński, S. Muszyński Spółka Jawna

realizuje projekt

„Rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami”

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne,

Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

 

Zakładana wartość projektu wynosi 351 903,00 PLN, w tym 243 185,00 PLN to środki z EFRR.

 

Projekt zakłada wsparcie firmy w zakresie inwestycji obejmującej wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami.

 

Cel projektu: wdrożenie infrastruktury do rozwoju działalności handlowej i świadczenia usług on-line

 

Zostanie on zrealizowany w oparciu o cele operacyjne:

  1. Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do uruchomienia i dalszej obsługi systemu informatycznego
  2. Uruchomienie systemu do zarządzania sprzedażą i obsługi nowej e-usługi

Przedmiot projektu:

- Wsparcie inwestycji w technologie ICT w przedsiębiorstwie (1 szt.)

- Zakup infrastruktury sprzętowej (2 serwery), oprogramowania (6 szt.)

 

Planowany termin rozpoczęcia projektu to 01.10.2011 r.

Zakończenie realizacji planuje się na 25 maja 2012 r., a rozliczenie dotacji – 25 maja 2012 r.


 

Informacje dotyczące Projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy „IDEAŁ” P. Gromek, P. Muszyński, S. Muszyński Spółka Jawna  poprzez wdrożenie nowych usług”

 

 

 

 

Projekt